Vertrouwenspersoon 

Cindy Van Den Bossche

+32476288767
cindy@basketwielsbeke.be

Steven Decaluwé

+32473591716
steven@basketwielsbeke.be

Als club zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheid om een veilig en pedagogisch verantwoord klimaat te bieden aan jonge sporters. Als u vragen of klachten zou hebben, dan kunt u steeds terecht bij één van de vertrouwenspersonen (API’s)

Wat doet een vertrouwenspersoon? (API)

De API’s zijn een aanspreekpunt voor iedereen die verbonden is aan onze club. Je kan bij hen terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De API’s bieden in de eerste plaats een luisterend oor. Ze zullen samen met jou bekijken hoe we als club op de beste manier kunnen omgaan met jouw vraag, vermoeden of melding. Elke vraag of melding zullen zij serieus nemen en verder opvolgen. Indien je dat wenst kunnen zij ook advies en informatie geven over diensten of organisaties die jou verder kunnen helpen. Soms kan het aangewezen zijn dat ook anderen ingelicht worden – dit zal steeds in overleg met jou gebeuren. In elk geval zullen de API’s discreet omgaan met de informatie die zij verkrijgen. Vragen of meldingen worden bijgehouden in een register dat enkel toegankelijk is voor de vertrouwenspersoon die je hebt aangesproken. De API’s fungeren onafhankelijk binnen de club.

Wat doet een vertrouwenspersoon niet?

De API’s bieden geen professionele hulpverlening of juridische bijstand. Zij zullen de klachten of vermoedens ook niet inhoudelijk onderzoeken. Zij kunnen wel advies en informatie geven over de diensten waar je terecht kan voor hulp en bijstand. De API’s zijn een aanspreekpunt voor iedereen die vragen, vermoedens of klachten heeft m.b.t. (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Voor andere vragen of problemen kun je terecht bij je coach, de jeugdcoördinatoren of de bestuursleden.