aangifte ongeval

 1. Bij ongeval: download hier de ONGEVALSAANGIFTE voor je naar spoed of behandelende arts gaat.
 2. De behandelende arts of spoedarts zal het geneeskundig getuigschrift invullen (enkel laatste pagina).
 3. Stuur zo snel als mogelijk (binnen de 48 uur) een mail naar verzekeringen@basketwielsbeke.be met volgende gegevens:
    • Naam, adres en geboortedatum
    • Indien minderjarig, naam & adres (indien verschillend) van de wettelijk vertegenwoordiger
    • Plaats, datum & uur van het ongeval
    • Een korte omschrijving van het ongeval
    • Vaststelling dokter, vb kneuzing knie, breuk voet, … wil ook steeds vermelden of het de rechter of linker is indien van toepassing.
    • Uw rekeningnummer
    • Een scan of duidelijke foto van het geneeskundig attest (deel C van de ongevalsaangifte) dat ingevuld werd door een arts.
 4. De club opent via internet een dossier bij Ethias. Je ontvangt het dossiernummer via e-mail.
 5. Na enkele weken krijg je de bevestiging van het dossier door Ethias en een document attest van genezing.
  Dit document moet ingevuld worden door de behandelende arts na het beëindigen van de blessure, en moet, samen met de documenten van het remgeld van het ziekenfonds en/of andere kosten, opgestuurd worden naar:
  ETHIAS VERZEKERINGEN , Prins Bisschopssingel 73 , 3500 Hasselt.

Het genezingsattest mag ook een door de arts opgesteld documentje zijn. De op dat document vermelde datum is bepalend voor het starten met sporten. Als je sport terwijl er een dossier loopt, doe je dit op eigen risico en ben je niet verzekerd! Noteer op elk document zorgvuldig het dossiernummer!
Ethias zal dan de door hen erkende kosten terug betalen op uw bankrekeningnummer.